Jump to content
Sign in to follow this  
Przemek

@@ REGULAMIN FORUM - ważne, przeczytaj!! @@

Recommended Posts

I Zasady Ogólne

1. Piszemy na temat !

2. Zanim rozpoczniesz nowy wątek, zadaj sobie trud i sprawdź czy temat nie był już poruszany wcześniej. Jeśli znajdziesz interesujący Cię temat, a masz jeszcze jakieś wątpliwości, to pytaj w tym wątku, nie rozpoczynaj nowego. Do tego służy guzik "szukaj".

3. Rozpoczynając nowy wątek nadaj mu treściwy tytuł, który w skrócie określi czego ma dotyczyć dany wątek, nie żadne: "pomocy!!" "coś się dzieje!!" "coś dziwnego!!" itp itd. Nie twórz wątków wielotematycznych, tylko 1 wątek o odpieniaczu, niech będzie o odpieniaczu, jak masz jeszcze jakieś pytania/problemy, a nie były one poruszane wcześniej, to rozpocznij kolejny wątek.

4. Pogaduszki mile widziane, ale na priv, nie na forum. Działem do swobodnych dyskusji jest kącik - Offtopic.

5. Nie piszemy WIELKIMI LITERAMI !

6. Korzystamy z opcji "edytuj" ! forum to nie gg.

7. Z opcji "cytuj" (ikona w poście, który chcesz zacytować) należy korzystać racjonalnie tzn. skracać długie posty tak, aby zostawić tylko ten fragment, do którego bezpośrednio odnosi się nasza odpowiedz.

8. Piszemy po polsku zgodnie z zasadami słownika ortograficznego, a nie "po polskiemu" . Błędy ortograficzne będą zaznaczane i do autora postu należy ich poprawienie.

Uporczywe ignorowanie zasad ortografii skończy się ostrzeżeniem.

( 3 upomnienia na PW przez moderatora = 1 ostrzeżenie)

Na taryfę ulgową mogą liczyć JEDYNIE osoby przebywające za granicą naszego kraju od długiego czasu, przez co nie mają okazji do posługiwania się językiem polskim.

9. Posty w stylu "popieram", "masz rację" itd. nic nie wnoszące do dyskusji będą automatycznie usuwane z forum.

10. Nie używamy wulgaryzmów ! To publiczne, ogólnodostępne forum.

11. Chcesz być szanowany, szanuj innych forumowiczów (ewidentne obrażanie czy ubliżanie innym będzie surowo karane, włącznie z banem for ever).Powyższy zapis dotyczy wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu.

12. Osoby uciążliwie podważające autorytet moderatorów serwisu i kwestionujące zasadność decyzji przez nich podejmowanych w sprawach związanych z administracją stron serwisu będą automatycznie usuwane z forum.

13. Jeśli użytkownik poda nieprawdziwy e-mail, będzie maskował swoje IP (i przy tym np. łamał zasady forum - typu ubliżanie innym użytkownikom), lub podszywał się pod inną osobę, jego konto zostanie usunięte.

14. Na forum obowiązuje bezwzględny zakaz tworzenia "multikont" ! po namierzeniu takiej sytuacji WSZYSTKIE konta zostają zablokowane !

Dopuszczonym wyjątkiem jest sytuacja kiedy np: członkowie rodziny mają swoje odrębne konta, ale korzystają z tego samego IP - żeby ustrzec się blokadzie kont, fakt ten należy zgłosić moderatorom.

15. Nie powinno umieszczać się w swoich postach dużych obrazków lub długich linków, powodujących "rozjeżdżanie" się strony forum &?? to bardzo utrudnia czytanie wiadomości w danym temacie.

16. Avatary, podpisy i inne pola pozostawione do dyspozycji użytkownika mogą być modyfikowane, zmieniane przez administratora forum, w ostateczności blokowane, jeżeli będą zawierać niedozwolone treści lub będą naruszać integralność lub układ strony forum .

17. Posty zawierające odnośniki do produktów w sklepach internetowych a także te, których celem jest kryptoreklama konkretnych sklepów lub firm - będą przez moderatorów usuwane, a w przypadku powtarzania się się takich wypowiedzi konto użytkownika je piszącego może zostać zablokowane.

18. Nano-Reef.pl należy do firmy BONA FIDE z siedzibą w Gdyni, która zastrzega sobie prawo do moderowania treści zawartych w portalu, w tym treści w sposób nieuzasadniony godzących w interes właściciela serwisu a także na przesyłanie wiadomości prywatnych o charakterze reklamowym.

19. Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum przez użytkowników. Użytkownik ma prawo do modyfikowania treści swoich postów przez określony administracyjnie czas, nie ma jednak prawa żądać od administracji usunięcia swoich postów, bowiem decyzja o umieszczeniu ich na forum jest traktowana jako równoznaczna z decyzją przeznaczenia ich do użytku publicznego. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie na forum jego treści. Użytkownik może poprosić o zmoderowanie treści postu lub jego usunięcie, jednak ostateczna decyzja należy do administracji.

20. Posty łamiące swoją treścią powyższe zasady będą usuwane/edytowane przed admina lub moderatorów. Modyfikacje/usuwanie postów nie wymaga pisemnego uzasadnienia.

21. Jeśli masz jakieś pytania związane z zasadami określonymi wyżej - skontaktuj się z którymś z moderatorów lub administratorem serwisu.

22. Rejestrując się na forum, czytając jego treść lub też pisząc na nim - akceptujesz powyższe warunki.

 

 

II PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FORUM

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Forum jest firma Bona Fide Irmina Pedinkowska, z siedzibą w Gdyni, ul.Morska 65a. , zwany dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: daneosobowe@reefshop.pl

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.       W celu  niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest zgoda Użytkownika na założenie konta i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

b.      W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum.

3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii. 

4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: Intent – Jarosław Granat, ul: Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a.       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

b.      Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,

c.       Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
- dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
- Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

d.      Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika  w przypadku gdy:
- Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie danych  jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.

e.       Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.

f.       Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

g.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownika uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta na Forum.


pozdrawiam

Przemysław Cybulski
www.Pacific-Sun.eu
Home for advanced technology

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Terms of Use.